TJÄNSTER

Passersystem


Axema VAKA® är ett passersystem som snabbt och lätt ger access till alla utrymmen. Tjänster som porttelefoni, digital informationstavla, bokningssystem och fastighetsboxar
för flerbostadshus, kontor, handel, industri och offentliga lokaler finns samlade inom ett och samma system. Börja smått och utöka efter behov.